miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Følg et tre gjennom årstidene > Læreplanmål

Aktivitet:

Følg et tre gjennom årstidene

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Læreplanreferanser etter Kunnskapsløftet

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
  • Funksjon og tilpassing
   • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
   • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)
   • beskrive noen viktige kjennetegn ved de fire årstidene ved å observere naturen
   • delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner på ulike måter
   • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)
   • samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • observere og notere hva som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
   • publisere resultater fra egne undersøkelser ved å bruke digitale verktøy
  • Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)
   • undersøke og beskrive faktorer som påvirker frøspiring og vekst hos planter

Læreplan i samfunnsfag

 • Etter 10. årssteget
  • Geografi
   • fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
   • beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet