miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Vannressurser > Grunnvannskilder

Aktivitet:

Grunnvannskilder

Grunnvann er vanligvis skjult under bakken, men kan komme fram i kilder eller oppkommer. Mineralinnhold er ofte høyere enn i vann fra sjøer og vassdrag og en godt beskyttet kilde vil være fri for sykdomsfremkallende bakterier. Før ble folk syke av ensidig kosthold (mineralmangel) og dårlig drikkevann, og kildevann kunne av og til helbrede sykdommer. Lite er gjort i Norge for å kartlegge og beskytte kilder. Norges geologiske undersøkelse trenger derfor hjelp til å registrere og beskrive kilder, gjøre målinger av vannføring og temperatur og eventuelt ta vannprøver for å vite hvilke grunnstoffer som er oppløst i vannet.

Formål

Formålet med oppgaven er å øke kunnskapen i Norge om grunnvannskilder og å lære om grunnvann ved å gjøre enkle målinger.

Gjennomføring

Finn og beskriv en grunnvannskilde som passer som turmål for skolen. Samle inn data om vannmengde, temperatur og vannkvalitet, samt historier og sagn om kilden.

Resultater

Målinger av temperatur, vannmengde og vannkjemi. Dokumentasjon av gammel og ny kunnskap om kilder.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no