Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Overskrift
Spørsmål
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Hva er dette?Nylig funnet elleve stykker av denne på en strand ved Lista, Agder.

I.B. (20.09.2020)

Hei,

Dette er skjelettene av havmus, en type sjøpiggsvin som lever hele sitt etter larvestadiet nedgravd i sand. I motsetning til vanlige sjøpiggsvin er disse ikke runde men avlange. Det graver ikke dypt men er ute av synet. Av og til avsløres de av små rund felt ikke stort større enn en mynt, der sanden har sunket ned noen mm. Som levende er de tett dekket av ganske fine pigger, som ligger som en pels. Retningen på "pelsen" gjør at de glir lett gjennom sanden. De har munnen i en åpning mot den ene enden og ut av et hull i bakkant kommer sanden som de har spist og hentet næringsstoffer ut av. Det er helt eller delvis oppløst nedfall av døde alger og dyr i sanden som de utnyttes.

Du har funnet skallene etter døde sjømus, og det er slik vi vanlighvis ser dem. Let sjømus opp på nett, så kan du se hvor fine de er levende også

Mvh

Gro I. van der Meeren

Gro van der Meeren (21.09.2020)


Flere spørsmål