Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Overskrift
Spørsmål
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Strandsonen

Når kan man grave i sjøen

N.N (09.08.2020)

Hei,

Nå er jeg ikke sikker på hva slags graving du spør om? Å gå i fjæra og lete, inkludert grave, etter skjell og mark er OK året rundt.


Men om det er snakk om å mudre opp et sund eller grave ut strandtomter, evt grave opp skjellsand for salg, så er det kommunale reguleringsplaner nær land og næringsbetsemmelser utenfor kommunenes ansvarsområder som trolig må søkes tillatelse fra. Store tiltak vil kunne ha betydning for gyte- og oppvekstområder for blant annet kusttorsken og flere arter til. Dette vil variere regionalt og lokalt. Kommunen bør ha mer innsikt i dette som er langt utenfor mitt kunnskapsområde

Mvh

Gro I. van der Meeren

Gro van der Meeren (09.08.2020)


Flere spørsmål