Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Overskrift
Spørsmål
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Lomvi

Lomvi er observert flere ganger i Oslo, det står det ikke i omtalen av lomvi.
Selv tok vi en ned til sjøen som hadde forvillet seg inn i boligstrøk på Sjølyst. Noen her trodde det var en pingvin. Er også observert lomvi ved operaen.
Er fortalt at de kan komme innover ved sterk vind og strøm fra sør, er dårlige flyvere så de er prisgitt dette. Håper det er ok å skrive her, er dog ikke skoleelev.

T.R. (14.11.2018)

Hei Tone,

Lomvi er naturlig del av nordlige havområder og hekker gjerne langt mot nord, som Svalbard og Finnmark. Utenom hekketiden sprer de seg utover havet og lever der til neste hekketid. De leter opp maten, som gjerne er fisk, der de finner den. Derfor sprer de seg gjerne over store deler av Nordatlanteren. Det er ikke så uvanlig at de også kommer inn i Nordsjøen om vinteren. Men de hører til ute på havet og ikke på Majorstua og deromkring. Dette ser ut til å skje når det har vært sterke vinder inn fra Nordsjøen over litt tid.I 2011 var det ganske mange av dem: https://www.dagbladet.no/nyheter/det-regner-pingviner-i-oslo/63489703 . Så er det en sliten fugl på land, så er litt hjelp kanslke ikke av veien. Sjekk med Fuglehjelpen eller Norsk ornitologisk forening. Mat og vann kan hjelpe dem til kreftene, men må være gitt etter behov så spør om råd derfra. Lomvi er rødlistet, så de må vernes. De er forsåvidt ikke dårlige flyvere, for sine behov, men ute på havet trenger đe ikke være akrobater heller. Flotte fugler så jeg er glad du bryr deg om dem.

Mvh

Gro I. van der Meeren
Havforskningsinstituttet

Gro van der Meeren (14.11.2018)


Flere spørsmål