Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Overskrift
Spørsmål
Navn
Alder
Frivillig
Vedlegg
De fleste bilde- lyd- og videoformater kan legges ved.
E-post
Fyll ut dersom du ønsker kopi av svaret på e-post. (Blir ikke synlig på noen websider)
Kode


Søk i tidligere stilte spørsmål:

Lenke

Hvorfor er bølgene i Norge mindre

Begynte å tenke på det idag etter å ha vært lå stranden. (Vet at klokka er 2) men jeg lurer på hvorfor de er mindre her i Norge enn i syden, har det noe med tidevann å gjøre?

Ø. (29.07.2018)

Hei,

Bølgehøyde varierer mye, ikke bare mellom Norge og syden men også langs kusten og ute i havet generelt. Det er steder i Norge hvor det kan være svært store bølger. I nordsjøen har det vært målt bølger på opp mot 30 meters høyde. Det er en kombinasjon av vind, strøm og dyp som avgjør hvor store bølgene blir, mer enn om det er i nord eller nær ekvator. Tidevannet kan bidra, men det er helst indirekte gjennom å påvirke strømstyrken.

De store beveglesene i vannmasser i havet vil bli presset sammen når de kommer over grunner, så det er langgrunne farvann innenfor store havdyp som kan bygge opp store, brytende bølger, som de berømte surfebølgene i California, Hawaii og Portugal. Likevel er det fine surfebølger både i Vesterålen og ved Stad. Men mange steder i NOrge er det enten brådypt helt uinn til land eller lange fjorder og sund som bryter ned kraften i vannmassene så bølgene som når land ikke er så store.

Mvh

Gro

Gro van der Meeren (06.08.2018)


Flere spørsmål