Hopp til hovedinnhold

Resultater

Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
21.10.1996
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(10)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella sp.)
Kamskjell (Pecten maximus)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(9)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(7)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Tectura sp.
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(6)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(4)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Asteroidea indet.
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(3)
Asteroidea indet.
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Tectura sp.
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(2)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Lofamilien (Charadriidae)
Tare (Laminaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
30.10.1995
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tare (Laminaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.12.1994
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(10)
Beinfisk (Actinopterygii)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Grønnalger (Chlorophyta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.12.1994
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(9)
Beinfisk (Actinopterygii)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.12.1994
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(8)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.12.1994
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(7)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.12.1994
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(6)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.12.1994
Nordstrand videregående skole
Bygdøy (Oslo)
(5)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
««første 10411-10415 av 10415