Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Samfundets skole Egersund
Observatører:Trygve Rogstad og Sebastian Aamodt
Område:Støre/Eigerøy (Eigersund, Rogaland)
Stasjon:1
Dato:01.10.2019
Registrert:03.10.2019
Aktivitet:Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten

Om observasjonene

Vegetasjonstypar i bølgeslagssona:Sand og steinstrand
Tjukkelse på tang og tarevollar:1-10 cm
Areal dekt av tang og tarevollar:0-5 kvadratmeter

Funn


Art:Albusnegl (Patella)
Merknad:Levande individ


Art:Albusnegl (Patella)
Merknad:Døde individ


Art:Beinfisk (Actinopterygii)
Merknad:Levande individ


Artsdatabanken logo
Art:Blæretang (Fucus vesiculosus)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Bløtdyr (Mollusca)
Merknad:Levande individ


Art:Brunalgar (Phaeophyta)
Merknad:Lause individ


Art:Brunalgar (Phaeophyta)
Merknad:Fastsitjande individ


Artsdatabanken logo
Art:Glassmanet (Aurelia aurita)
Merknad:Levande individ


Artsdatabanken logo
Art:Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Grønnalger (Chlorophyta)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Grønnalger (Chlorophyta)
Merknad:2-4 kvadratmeter


Artsdatabanken logo
Art:Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Rur (Balanidae)
Merknad:Levande individ


Artsdatabanken logo
Art:Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Merknad:Levande individ


Art:Rødalger (Rhodophyta)
Merknad:Fastsitjande individ


Artsdatabanken logo
Art:Sagtang (Fucus serratus)
Merknad:Fastsitjande individ


Art:Sjøstjerner (Asteroidea)
Merknad:Levande individ


Art:Strandsnegler (Littorina)
Merknad:Levande individ


Art:Strandsnegler (Littorina)
Merknad:Døde individ


Art:Tare (Laminaria)
Merknad:Fastsitjande individ


Artsdatabanken logo
Art:Ålegras (Zostera marina)
Merknad:Fastsitjande individ