Hopp til hovedinnhold

Resultater

Alle områder»Viken»Fauskodammens Kulturminnemiljø»06.06.2018

Deltaker:Rødberg skole
Område:Fauskodammens Kulturminnemiljø (Nore og Uvdal, Viken)
Dato:06.06.2018

Antall personer:
30 elever og tre lærere ved Rødberg skole

Klassetrinn for barn som var med:
8. trinn

Lokale foreininger eller lag det er samarbeidet med:
Fauskodammens Venner og arkeolog Bente Fønnebø

Antall dugnadstimar:
Det ble ryddet i to områder inne i tømmerkistedammen

Beskriv hva som er gjort:
Vegetasjon inntil rester av tømmerkasser og steinmur ble ryddet av to klasser i 8 trinn: gr. 1 besto av 16 elever og en lærer og gr. 2 besto av 14 elever og to lærere. Det ble ryddet ca 50 m

Eventuelle videre planer:
Planene er å rydde videre langs innsiden av bassenget da tømmerkistedammen fra 1600- tallet er 190 m lang.

Elevene var delt i 1 gr. Her er gr. 1 foran stallen i Fauskodammen Kulturpark i Smådøl i Nore og Uvdal
© Bente Fønnebø (06.06.2018)
Her ryddes det bort vegetasjon inne i bassenget på innsiden av tømmerkistedammen
© Bente Fønnebø (06.06.2018)
Gr 1 ryddet fra venstre Kanal av den 190 m lange kistedammuren
© Bente Fønnebø (06.06.2018)
Samlet ryddet de to gruppene fra 8 klasse 50 m
© Bente Fønnebø (06.06.2018)
Gr 1 har ryddet 25 m og man kan se tømmerkiste muren i bakgrunn. Ved denne ryddingen blir muren synlig
© Bente Fønnebø (06.06.2018)
Gjennom å rydde tett vegetasjon inne i bassenget kommer muren og rester etter tømmerkasser frem
© Bente Fønnebø (06.06.2018)