Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:28.09.2020
Registrert:04.10.2020
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Antall:131
Merknad:Observasjonen av høsttrekkende Svalbardgjess er gjort rett sør for Prestegårdsøya på Rena i Østerdalen.
Kjønn:Blandet
Aktivitet:Ingen spesifisert aktivitet
© Åsmund Berg (28.09.2020)


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus)
Antall:131
Merknad:Observasjonen av høsttrekkende Svalbardgjess er gjort rett sør for Prestegårdsøya på Rena i Østerdalen.
Kjønn:Blandet
Aktivitet:Ingen spesifisert aktivitet
© Åsmund Berg (28.09.2020)


Art:Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Antall:6
Merknad:Observasjonen er gjort mot en sandbanke i Glomma, rett nord for Prestegårdsøya på Rena i Østerdalen.
Kjønn:Ukjent
Aktivitet:Ingen spesifisert aktivitet
© Åsmund Berg (28.09.2020)