Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dato:25.04.2020
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Antall:3
Merknad:Observasjonen er gjort i Glomma vel 2,5 km nord for Rena i Østerdalen.
Kjønn:Ukjent
Aktivitet:Næringssøkende
© Åsmund Berg (25.04.2020)


Art:Laksand (Mergus merganser)
Antall:3
Merknad:Observasjonen er gjort i Rødstjernet/Fabrikktjernet på Rena i Østerdalen.
Kjønn:Hann
Aktivitet:Næringssøkende
© Åsmund Berg (25.04.2020)


Art:Toppand (Aythya fuligula)
Antall:1
Merknad:Observasjonen er gjort i Rødstjernet/Fabrikktjernet på Rena i Østerdalen.
Kjønn:Hann
Aktivitet:Næringssøkende
© Åsmund Berg (25.04.2020)