Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Uregistrert fugleobservatør
Observatører:Ingfrid Eriksmoen
Område:Våler (Eidskog, Innlandet)
Dato:09.07.2019
Registrert:17.07.2019
Aktivitet:Har du sett årets fugl?

Funn


Art:Taksvale (Delichon urbicum)
Antall:20
Kjønn:Blandet
Voksestadium:Ukjent
Funntype:Individ
Kommentar:Taksvalene har vært nesten borte i dette området i mange år. I én uke har vi kunnet observere mange taksvaler i området, og også et nybygd reir med unger og stor aktivitet i nybygd reir oppunder takskjegget på vårt gamle våningshus, som er et feriehus for oss.
Aktivitet:Hekkefunn


Art:Taksvale (Delichon urbicum)
Leveområde:Jordbruksområde
Funntype:Reir
Reirplassering:I takskjegg
Antall reir observert:1
Antall reir i bruk:1
Eventuelle trusler mot reir:Ingen trusler