Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stav skole
Observatører:Kenny og Nhi
Område:Stav skole (Lillestrøm, Viken)
Dato:12.09.2017
Registrert:15.09.2017
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den spiser plantearter
Hvordan kan den ha kommet hit?:Den ble innført med jord og blomster
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Det hadde vokst mer planter


Art:Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:De skaper problemer med plantene i Norge
Hvordan kan den ha kommet hit?:En utbredelse fra Tyrkia
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Andre Norske planter hadde vokst bedre


Art:Kanadagullris (Solidago canadensis)
Forekomst:Dominerende
Hvorfor er denne arten et problem her?:den dominerer andre planter så de norske plantene vokser ikke
Hvordan kan den ha kommet hit?:Plantene er fra nord Amerika og blir plantet i Norge
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Norske planter hadde vært mer dominerende