Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Grønnfink

Spettmeis

Gråspurv

Svarttrost

Pilfink

Rødstrupe

Flaggspett

Grønnsisik

Granmeis

Kråke

Bjørkefink

Gulspurv

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråsisik

Bokfink

Stillits

Løvmeis

Gjerdesmett

Kjernebiter

Sidensvans

Gråtrost

Ringdue

Kaie

Spurvehauk

Toppmeis

Tyrkerdue

Trekryper

Munk

Stjertmeis