Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Spettmeis

Grønnfink

Pilfink

Dompap

Grønnsisik

Svarttrost

Gråspurv

Rødstrupe

Bjørkefink

Flaggspett

Stillits

Kråke

Granmeis

Svartmeis

Bokfink

Gulspurv

Nøtteskrike

Spurvehauk

Gråsisik

Kaie

Løvmeis

Gråtrost

Trekryper

Toppmeis

Ringdue

Sidensvans

Kjernebiter

Stjertmeis

Munk

Tyrkerdue

Gjerdesmett