Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Spettmeis

Dompap

Gråspurv

Rødstrupe

Pilfink

Grønnfink

Flaggspett

Gulspurv

Kråke

Granmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråsisik

Bokfink

Spurvehauk

Stillits

Grønnsisik

Løvmeis

Ringdue

Kaie

Toppmeis

Gjerdesmett

Kjernebiter

Bjørkefink

Gråtrost

Tyrkerdue

Trekryper

Stjertmeis

Sidensvans

Munk