Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Spettmeis

Grønnfink

Gråspurv

Pilfink

Svarttrost

Grønnsisik

Rødstrupe

Kråke

Flaggspett

Granmeis

Svartmeis

Bjørkefink

Gråsisik

Gulspurv

Nøtteskrike

Bokfink

Stillits

Løvmeis

Ringdue

Gjerdesmett

Sidensvans

Kjernebiter

Spurvehauk

Kaie

Gråtrost

Tyrkerdue

Toppmeis

Trekryper

Munk

Stjertmeis