Miljolare.no

Resultater

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Blåmeis

Kjøttmeis

Svarttrost

Rødstrupe

Spettmeis

Gulspurv

Stillits

Gjerdesmett

Flaggspett

Dompap

Grønnfink

Svartmeis

Gråspurv

Skjære

Gråsisik

Pilfink

Granmeis

Kråke

Nøtteskrike

Grønnsisik

Bokfink

Bjørkefink

Gråtrost

Løvmeis

Spurvehauk

Toppmeis

Trekryper

Ringdue

Kaie

Kjernebiter

Sidensvans

Stjertmeis

Tyrkerdue

Munk