Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Svein Hegge
Observatører:Svein Hegge
Område:Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Dato:08.06.2020
Registrert:16.06.2020
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Brødmat/kakerester
 Frukt eller bær
Snødekke på bakken:Ikke snødekke
Kommentarer til observasjonene:Observasjoner litt utover foringsplassen, men samtlige er innafor ein radius på 100 m frå plassen. Stor hekkeaktivitet om dagen.

Målinger

Temperatur:15ºC

Funn


Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Antall:6


Art:Flaggspett (Dendrocopos major)
Antall:1


Art:Gjøk (Cuculus canorus)
Antall:2
Merknad:Sat i gran rett ned for foringsplass


Art:Gråtrost (Turdus pilaris)
Antall:20


Art:Kaie (Corvus monedula)
Antall:1
Merknad:På jordet ved innkjøringa vår. Spesiell "lokkelyd"


Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:4


Art:Kråke (Corvus cornix)
Antall:4


Art:Linerle (Motacilla alba)
Antall:8


Art:Låvesvale (Hirundo rustica)
Antall:6
Merknad:Overflyging


Art:Pilfink (Passer montanus)
Antall:6


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Antall:2


Art:Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Antall:4


Art:Skjære (Pica pica)
Antall:2
Merknad:Har reir rett ved huset vårt


Art:Spettmeis (Sitta europaea)
Antall:1


Art:Stær (Sturnus vulgaris)
Antall:3


Art:Svarttrost (Turdus merula)
Antall:2


Art:Trane (Grus grus)
Antall:6
Merknad:På jordet. Sammen med registrert kaie


Art:Tårnfalk (Falco tinnunculus)
Antall:2
Merknad:Par har reir i gamalt kråkereir rett på nedsida av vegen. Har overflyginger mange gonger dagleg