Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Åsmund Berg
Observatører:Åsmund Berg
Område:Lappland (Åmot, Innlandet)
Dato:04.05.2020
Registrert:10.05.2020
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Jordnøtter
 Kokosnøtt
 Meiseboller
 Solsikkefrø
 Villfuglblanding
Snødekke på bakken:Ikke snødekke
Kommentarer til observasjonene:Trepiplerke er førstegangsobservasjon av 10/5, mens Rødstjert (også 10/5) sist gang var innom hagen min for litt over seks år siden, dvs 6/5-2014.

Målinger

Temperatur:11ºC

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Bokfink (Fringilla coelebs)
Antall:2
Merknad:1ha+1hu
Bokfink hunn
© Åsmund Berg (08.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Antall:2
Merknad:1ha+1hu


Artsdatabanken logo
Art:Ekorn (Sciurus vulgaris)
Antall:4
Merknad:3Furuekorn+1Granekorn
Ekorn unge av underarten Furuekorn
© Åsmund Berg (08.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Flaggspett (Dendrocopos major)
Antall:2
Merknad:1ha+1hu


Artsdatabanken logo
Art:Gråtrost (Turdus pilaris)
Antall:2
© Åsmund Berg (09.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Grønnfink (Carduelis chloris)
Antall:4
Merknad:3ha+1hu


Artsdatabanken logo
Art:Grønnsisik (Carduelis spinus)
Antall:1
Merknad:1ha


Artsdatabanken logo
Art:Kaie (Corvus monedula)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:2
Merknad:1ha+1hu


Artsdatabanken logo
Art:Kråke (Corvus cornix)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Måltrost (Turdus philomelos)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Antall:1
Merknad:1ha og Vårtegn
Siste gang observert i hagen min var for litt over 6 år siden, dvs 6/5-2014.
© Åsmund Berg (10.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Skjære (Pica pica)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Spettmeis (Sitta europaea)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Stær (Sturnus vulgaris)
Antall:2
© Åsmund Berg (06.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Antall:1
Merknad:1ha
© Åsmund Berg (08.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Svarttrost (Turdus merula)
Antall:1
Merknad:1ha


Artsdatabanken logo
Art:Trepiplerke (Anthus trivialis)
Antall:7
Merknad:Vårtegn
Førstegangsobservasjon
© Åsmund Berg (10.05.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Antall:1