Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Frank Markussen
Observatører:Frank Markussen
Område:Borgvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Dato:03.06.2019
Registrert:05.06.2019
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Annen mat: ingen
Snødekke på bakken:Ikke snødekke

Målinger

Temperatur:12ºC

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Fiskemåke (Larus canus)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Granmeis (Poecile montanus)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Gråhegre (Ardea cinerea)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Gråspurv (Passer domesticus)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:4


Artsdatabanken logo
Art:Kråke (Corvus cornix)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Kvinand (Bucephala clangula)
Antall:1
Merknad: Kun en hunn


Artsdatabanken logo
Art:Linerle (Motacilla alba)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Lirype (Lagopus lagopus)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Antall:6


Artsdatabanken logo
Art:Skjære (Pica pica)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Stokkand (Anas platyrhynchos)
Antall:6
Merknad:4 hann og 2 hunn, slåssing om hunnen ;)


Artsdatabanken logo
Art:Toppand (Aythya fuligula)
Antall:3