Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Jønsberg videregående skole
Observatører:Hanna Fauskrud, Anton Bratvoldengen og Syver B. Aalstad
Område:Indset - strandbygda, Elverum (Elverum, Innlandet)
Dato:17.11.2022
Aktivitet:Spor og sportegn

Funn


Art:Bever (Castor fiber)
Type sportegn:Hull
Kommentar:Luftehull til beverbolig


Art:Dyreriket (Animalia)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Villsvinspor på dyrket mark


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Ekskrementer
Kommentar:Elgmøkk i skogen


Art:Elg (Alces alces)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Elgspor


Art:Rådyr (Capreolus capreolus)
Type sportegn:Dyretråkk
Kommentar:Rådyrspor på dyrket mark