Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Anna Moody
Observatører:Anna Moody
Område:Væretrøa (Trondheim, Trøndelag)
Dato:11.05.2021
Registrert:12.05.2021
Aktivitet:Snegler

Funn


Art:Svartskogsnegl (Arion ater)
Antall:5
Merknad:Flere individer observert i tett skog. Individene var av mindre størrelse, antakelig ungdyr.
Leveområde:Løvskog