Farlig avfall på skolen

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

 JaNei
Leverer skolen farlig avfall til mottakerstasjon?  
Har skolen etablert stoffkartotek for kjemikalier?  
 Antall
Hvor mange kjemikalier oppbevares på skolen? 
Hvor mange av disse er merket som helse- og/eller miljøskadelige? 

 

Hva har skolen gjort for å redusere bruken av helse- og miljøfarlige stoffer? 
Hva har skolen gjort for å sikre kontroll med bruk og oppbevaring av helse- og miljøfarlige stoffer? 
Andre kommentarer og opplysninger 

 

På vevsidene kan dere også legge inn kommentarer og illustrasjoner til aktiviteten.