miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Energi > Solenergi

Aktivitet:

Solenergi

Over 80 % av verdens, og ca 50 % av Norges, energibehov blir dekket av fossile energikilder. Fossile energikilder er ikke fornybare, og dersom vi fortsetter det nåværende forbruket vil vi på sikt tømme våre lagre av olje, kull og gass. FNs klimapanel mener at forbrenning av fossile energikilder gir økt utslipp av drivhusgasser til atmosfæren, som igjen bidrar tiløkt global oppvarming. Dette vil gi store konsekvenser for klima, plante-og dyreliv. Solenergi er en fornybar energikilde som ikke gir forurensing. Hvis vi kan erstatte forbruket av fossile energikilder med solenergi, vil vi kunne redusere mengden utslipp av drivhusgasser og redusere presset på naturressursene våre.

Formål

Bli bevisst at fornybar energi kan være et reelt alternativ til fossile energikilder. Bli kjent med energiformer og energioverganger.

Gjennomføring

Mål innstrålt solenergi i skolegården ved bruk av solcellepanel. Regn så ut hvor mye energi dere ville fått hvis dere hadde kledd den delen av skoletaket som er utsatt for solstråler med solceller. Hvor stor del av skolens energiforbruk utgjør dette? Ville det lønne seg (energimessig og/eller økonomisk sett?) med solcellepanel på skoletaket i din region?

Resultater

Legg inn resultatene fra energimålingene i databasen til miljolare.no. Sammenlign resultatene med andre skolers rapporter. Hvor stor andel av skolens elektriske energiforbruk vil dere kunne spare ved å bruke solenergi i deres region?


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Lesja skule in Norway, (05.11.2018)
  2. Lesja skule in Norway, (29.10.2018)
  3. Lesja skule in Norway, (29.10.2018)
  4. Lesja skule in Norway, (05.11.2018)
  5. Lesja skule in Norway, (05.11.2018)