miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Ă… | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Aksjon søppelrydding > Læreplanmål

Aktivitet:

Aksjon søppelrydding

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  LæreplanmĂĄl

Læreplanreferanser etter Kunnskapsløftet

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. ĂĄrstrinn
  • Forskerspiren
   • innhente og systematisere data og presentere resultatene med og uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling)
   • argumentere for forsvarlig framferd i naturen
  • Fenomener og stoffer (Energi for framtiden)
   • beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer

Læreplan i samfunnsfag

 • Etter 10. ĂĄrssteget
  • Geografi
   • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan fĂĄ for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • Etter 7. ĂĄrssteget
  • Geografi
   • forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast