Beregningsskjema ved kartlegging av økoprofil                                         Vedlegg 2 (BR18)

 

Del 1: YTRE MILJØ

 

Verdi

Snitt

Vekt

Snitt x Vekt

Y1

Type fyringsanlegg

 

 

20

 

Y2

Forurensninger i grunnen

 

 

20

 

Y3

Tilrettelegging for kildesortering

 

 

20

 

Y4

Luftforurensning

 

 

20

 

Y5a

Kollektivtrafikk

 

 

20

 

Y5b

Nærhet til offentlig service

 

Sum

 

 

Snitt YTRE MILJØ

 

Sum/100

 

 

 

Del 2: RESSURSER

 

Verdi

Snitt

Vekt

Snitt x Vekt

R1.1a

Soltilskudd

 

 

30

 

R1.1b

Isolering av vegger/gulv/tak/vindu

 

R1.2

Temperaturstyring

 

 

20

 

R1.3

Varmegjenvinning av ventilasjonsluft

 

 

10

 

R1.4

Belysning innendørs

 

 

5

 

R1.5

Belysning utendørs

 

 

10

 

R1.6

Energifleksibilitet

 

 

25

 

R1.7

Reell energibruk

 

 

100

 

Sum

 

Snitt Energi

Sum/200

 

 

 

Verdi

Snitt

Vekt

Snitt x Vekt

R1

Snitt energi

 

 

50

 

R2

Vannbesparende utstyr

 

 

15

 

R3a

Gjenbrukte materialer

 

 

 

25

 

R3b

Vedlikehold av utvendig kledning

 

R3c

Mulighet for gjenbruk av utvendig kledning

 

R4a

Areal til parkering

 

 

10

 

R4b

Biologisk mangfold

 

Sum

 

 

Snitt RESSURSER

 

Sum/100

 

 

 

Del 3: INNEKLIMA

 

Verdi

Snitt

Vekt

Snitt x Vekt

I1a

Trekk

 

 

30

 

I1b

Avskjerming mot ugunstig solinnstråling

 

I2

Ventilasjon

 

 

20

 

I3a

Trafikkstøy

 

 

15

 

I3b

Lydisolasjon mellom leiligheter

 

I4

Dagslys

 

 

10

 

I5a

Skap

 

 

 

25

 

I5b

Lodne flater

 

I5c

Fuktskader

 

I5d

Sluk

 

Sum

 

 

Snitt INNEKLIMA

 

Sum/100