Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Eiendommens adresse (gateadresse og postnr.) 
Gårds- og bruksnr. 
Bygningstype (sett kryss) Leilighet i blokk, leiegård, firemannsbolig og lignende
 Rekkehus eller horisontaldelt bolig
 Enebolig, våningshus
Økoprofil (sett inn snittverdien for hvert delområde, f.eks. 2.1)Ytre miljø 
Ressurser 
Inneklima 
Presenter byggets økoprofil ved hjelp av søylediagram eller rosediagram og skriv en kort vurdering av byggets miljøbelastning