Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Tid Dato Starttid Sluttid
Dag 1      
Dag 2      
Dag 3      

 

Vegnavn/gatenummer  
Fartsgrense på målestedet
km/t

 

Beskriv været i dagene og periden skåla stod ute  
 
 
Beskriv skåla ved undersøkelsens slutt  
 
 
Forurensningsgrad (antall prikker)
prikker/cm²
Forurensningsgrad (jf skjema) Lite Noe Mye Svært
       

 

Kommentarer/vurderinger