Foreta trafikktelling

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Tid og sted trafikktellingen foregikk
Måletidspunkt Starttid Minutter tellingen varte
   
Vegnavn/gatenummer  
Fartsgrense på målestedet  

 

Type kjøretøyer Antall i telleperioden
Ikke piggdekk Med piggdekk
Personbiler    
Varebiler og små lastebiler    
Lastebiler, trailere, vogntog o.l.    
Busser    
Andre (traktorer, anleggmaskiner o.l.)    

 

Kommentarer/vurderinger