Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Omfang av vedfyring: Antall piper med røyk

Undersøkt strekning/område: (legges inn som nytt område på internettsidene før du kommer til registreringsskjemaet)  
Antall bolighus  
Antall bolighus med piper  


Dato Tidspunkt Utetemp. Antall bolighusmed pipe(r) det ryker fra
8-10 11-13 14-16 17-19
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Vedfyring hjemme

Dato Tidspunkt Utetemp.
Start fyring Stopp fyring
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Spørreundersøkelse om oppvarmingskilder

Dato Husadresse (gate + nr) Husets byggeår Type bolighus Oppvarmingskilder som brukes Type ildsted Produksjonsår ildsted Oppvarmingskilde som er mest brukt Forbruket av den mest brukte oppvarmings-kilden 2) (%)
      Frittstående enebolig
Våningshus
Rekkehus/kjedet enebolig
Leilighet i blokk
Annen type bolig
Elektrisitet
Ved
Olje / Parafin
Annet
Åpen peis
Lukkede ildsteder, tradisjonell teknologi
Lukkede ildsteder, ny teknologi 1)
  Elektrisitet
Ved
Olje / Parafin
Annet
 
      Frittstående enebolig
Våningshus
Rekkehus/kjedet enebolig
Leilighet i blokk
Annen type bolig
Elektrisitet
Ved
Olje / Parafin
Annet
Åpen peis
Lukkede ildsteder, tradisjonell teknologi
Lukkede ildsteder, ny teknologi 1)
  Elektrisitet
Ved
Olje / Parafin
Annet
 
      Frittstående enebolig
Våningshus
Rekkehus/kjedet enebolig
Leilighet i blokk
Annen type bolig
Elektrisitet
Ved
Olje / Parafin
Annet
Åpen peis
Lukkede ildsteder, tradisjonell teknologi
Lukkede ildsteder, ny teknologi 1)
  Elektrisitet
Ved
Olje / Parafin
Annet
 

1) Rentbrennende ildsteder som tilfredstiller myndighetenes miljøkrav (ildsteder solgt senere enn 1998 (SSB))
2) Anslå prosent i forhold til all oppvarming