miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Ă… | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Luftforurensning fra industri > Læreplanmål

Aktivitet:

Luftforurensning fra industri

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  LæreplanmĂĄl

Læreplanreferanser etter Kunnskapsløftet

Læreplan i samfunnsfag

 • Etter 10. ĂĄrssteget
  • Geografi
   • fortelje om naturgrunnlaget med vekt pĂĄ indre og ytre krefter pĂĄ jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vĂŞr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
   • beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
   • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan fĂĄ for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • Etter 7. ĂĄrssteget
  • Geografi
   • forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge forskeren
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske mĂĄlinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger pĂĄ helse og miljø
 • Teknologi og forskningslære X
  • Den unge forskeren
   • planlegge, gjennomføre, analysere og dokumentere systematiske mĂĄlinger om støy, luftforurensning, inneklima og vannkvalitet, og drøfte virkninger pĂĄ helse og miljø