Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

a) Vegtrafikk

Navn på vegKartkoordinater (registreringssted)DatoTidspunktTrafikkmengde
    Mye  Middels  Lite  
    Mye  Middels  Lite  
    Mye  Middels  Lite  

 

b) Industriutslipp *)

IndustrianleggKartkoordinaterDatoTidspunktType industri/bedrift **)Beskrivelse av utslippspunkt
    Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Tekstil og bekledningsindustri
Trelast- og trevareindustrien
Treforedling
Forlag og grafisk industri
Oljeraffinering
Kjemiske råvarer
Annen kjemisk industri og mineralsk industri
Metallindustri
Verkstedindustrien
Bygging av skip og oljeplattformer
Møbelindustri og annen industri
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Tekstil og bekledningsindustri
Trelast- og trevareindustrien
Treforedling
Forlag og grafisk industri
Oljeraffinering
Kjemiske råvarer
Annen kjemisk industri og mineralsk industri
Metallindustri
Verkstedindustrien
Bygging av skip og oljeplattformer
Møbelindustri og annen industri
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Nærings- og nytelsesmiddelindustrien
Tekstil og bekledningsindustri
Trelast- og trevareindustrien
Treforedling
Forlag og grafisk industri
Oljeraffinering
Kjemiske råvarer
Annen kjemisk industri og mineralsk industri
Metallindustri
Verkstedindustrien
Bygging av skip og oljeplattformer
Møbelindustri og annen industri
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning

*) En rad per pipe hvis flere pipeutslipp fra samme fabrikk.
**) Gruppering av hovednæringer i nasjonalregnskapet (SSB)


c) Oppvarming

Totalt antall bolighus i området 
Antall bolighus med pipe(r) 
Andel bolighus med pipe (%) 

 

d) Kysttrafikk

Navn på kaiområdeKartkoordinaterDatoTidUtslippskilde Type virksomhet
    Skorstein båt
Annen virksomhet
Fiske
Frakt
Annet
    Skorstein båt
Annen virksomhet
Fiske
Frakt
Annet
    Skorstein båt
Annen virksomhet
Fiske
Frakt
Annet

 

e) Annet

NavnKartkoordinaterDatoTidType virksomhetBeskrivelse av utslippspunkt
    Avfallsforbrenning
Renseanlegg
Bilverksted
Renseri
Trykkeri
Skoler
Sykehus, syke -og gamlehjem
Landbruk
Fiskeforedling
Annet
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Avfallsforbrenning
Renseanlegg
Bilverksted
Renseri
Trykkeri
Skoler
Sykehus, syke -og gamlehjem
Landbruk
Fiskeforedling
Annet
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning
    Avfallsforbrenning
Renseanlegg
Bilverksted
Renseri
Trykkeri
Skoler
Sykehus, syke -og gamlehjem
Landbruk
Fiskeforedling
Annet
Høy pipe
Lav pipe
Direkte fra bygning