miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Ă… | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Kartlegg grønnstrukturen > Læreplanmål

Aktivitet:

Kartlegg grønnstrukturen

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  LæreplanmĂĄl

Læreplanreferanser etter Kunnskapsløftet

Læreplan i elevrådsarbeid

 • Etter 10.ĂĄrstrinn
  • Medvirkning
   • gjøre rede for barn og unges plikter og rettigheter i samfunnet
   • ta opp og legge fram saker som angĂĄr elevene i ulike organer i og utenfor skolen

Læreplan i samfunnsfag

 • Etter 10. ĂĄrssteget
  • Geografi
   • fortelje om naturgrunnlaget med vekt pĂĄ indre og ytre krefter pĂĄ jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vĂŞr, klima og vegetasjon, og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn
   • beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
   • forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
   • vurdere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan fĂĄ for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 • Etter 7. ĂĄrssteget
  • Samfunnskunnskap
   • gjere greie for ein aktuell konflikt og drøfte framlegg til løysing