Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Navn på området som er undersøkt
 

Gi en kort beskrivelse av området i dag, og hvordan det var tidligere.
 

  Antall dekar av hver arealkategori Prosentvis endring fra ca. 1950 til 2000
ca. 1950 ca. 1975 ca. 2000
Jordbruksområder og dyrka mark        
Boligområder        
Næringsområder        
Veger        
Skog og naturområder        
Annet        
SUM