Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
32%(48)
Siste månad
10%(15)
Siste året
6%(9)
Aldri
10%(15)
Hugsar ikkje
42%(64)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
42%(64)
Som før
34%(51)
Mindre enn før
3%(4)
Veit ikkje
21%(32)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
8%(12)
Ein gong i blant
21%(32)
Sjeldan
38%(57)
Aldri
27%(41)
Hugsar ikkje
6%(9)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
24%(30)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(3)
Gidda ikkje bere det med meg
28%(36)
Det rotnar eller blir brote ned
17%(22)
Søppeldunken var full
7%(9)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
21%(27)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
7%(11)
En gong i blant
15%(23)
Sjeldan
23%(34)
Aldri
46%(70)
Hugsar ikkje
9%(13)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
7%(11)
Ein gong i blant
20%(30)
Sjeldan
26%(39)
Aldri
40%(61)
Hugsar ikkje
7%(10)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
54%(81)
Nei
28%(42)
Hugsar ikkje
19%(28)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
36%(54)
Litt einig
36%(55)
Ganske ueinig
8%(12)
Helt ueinig
9%(14)
Veit ikkje
11%(16)