Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:
Sammenlign Haukerød skolekrets med

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
60%(40)
Siste månad
25%(17)
Siste året
3%(2)
Aldri
1%(1)
Hugsar ikkje
10%(7)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
36%(24)
Som før
33%(22)
Mindre enn før
16%(11)
Veit ikkje
15%(10)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
1%(1)
Sjeldan
10%(7)
Aldri
85%(57)
Hugsar ikkje
3%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
11%(3)
Det var allereie mykje søppel der frå før
4%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
0%(0)
Det rotnar eller blir brote ned
30%(8)
Søppeldunken var full
37%(10)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
19%(5)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
12%(8)
En gong i blant
33%(22)
Sjeldan
34%(23)
Aldri
13%(9)
Hugsar ikkje
7%(5)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
27%(18)
Ein gong i blant
45%(30)
Sjeldan
15%(10)
Aldri
7%(5)
Hugsar ikkje
6%(4)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
25%(17)
Nei
58%(39)
Hugsar ikkje
16%(11)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
81%(54)
Litt einig
3%(2)
Ganske ueinig
1%(1)
Helt ueinig
1%(1)
Veit ikkje
13%(9)