Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:
Sammenlign Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku med

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
50%(2)
Siste månad
25%(1)
Siste året
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
25%(1)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
25%(1)
Som før
25%(1)
Mindre enn før
50%(2)
Veit ikkje
0%(0)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
25%(1)
Aldri
75%(3)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
0%(0)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
0%(0)
Det rotnar eller blir brote ned
0%(0)
Søppeldunken var full
0%(0)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
100%(2)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
25%(1)
En gong i blant
75%(3)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
25%(1)
Ein gong i blant
50%(2)
Sjeldan
25%(1)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
75%(3)
Nei
25%(1)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
75%(3)
Litt einig
25%(1)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)