Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:
Sammenlign Nordland med

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
57%(173)
Siste månad
21%(62)
Siste året
4%(13)
Aldri
5%(14)
Hugsar ikkje
13%(40)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
48%(145)
Som før
30%(92)
Mindre enn før
14%(43)
Veit ikkje
7%(22)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(17)
Ein gong i blant
13%(39)
Sjeldan
27%(83)
Aldri
52%(158)
Hugsar ikkje
2%(5)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
27%(76)
Det var allereie mykje søppel der frå før
2%(5)
Gidda ikkje bere det med meg
11%(32)
Det rotnar eller blir brote ned
34%(96)
Søppeldunken var full
2%(6)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
24%(67)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
9%(26)
En gong i blant
43%(130)
Sjeldan
23%(68)
Aldri
24%(71)
Hugsar ikkje
2%(7)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
11%(32)
Ein gong i blant
49%(148)
Sjeldan
18%(54)
Aldri
20%(60)
Hugsar ikkje
3%(8)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
48%(144)
Nei
48%(144)
Hugsar ikkje
5%(14)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
72%(216)
Litt einig
15%(46)
Ganske ueinig
2%(7)
Helt ueinig
5%(15)
Veit ikkje
6%(18)