Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:
Sammenlign Rogaland med

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
52%(52)
Siste månad
17%(17)
Siste året
6%(6)
Aldri
4%(4)
Hugsar ikkje
21%(21)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
37%(37)
Som før
26%(26)
Mindre enn før
32%(32)
Veit ikkje
5%(5)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
9%(9)
Ein gong i blant
10%(10)
Sjeldan
30%(30)
Aldri
50%(50)
Hugsar ikkje
1%(1)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
23%(16)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
22%(15)
Det rotnar eller blir brote ned
30%(21)
Søppeldunken var full
14%(10)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
10%(7)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
21%(21)
En gong i blant
22%(22)
Sjeldan
16%(16)
Aldri
35%(35)
Hugsar ikkje
6%(6)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
23%(23)
Ein gong i blant
33%(33)
Sjeldan
18%(18)
Aldri
25%(25)
Hugsar ikkje
1%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
62%(62)
Nei
38%(38)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
60%(60)
Litt einig
24%(24)
Ganske ueinig
2%(2)
Helt ueinig
7%(7)
Veit ikkje
7%(7)