Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
61%(14)
Siste månad
35%(8)
Siste året
4%(1)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
39%(9)
Som før
52%(12)
Mindre enn før
9%(2)
Veit ikkje
0%(0)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
9%(2)
Sjeldan
43%(10)
Aldri
48%(11)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
0%(0)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
9%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
48%(11)
Søppeldunken var full
13%(3)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
30%(7)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
9%(2)
En gong i blant
48%(11)
Sjeldan
22%(5)
Aldri
17%(4)
Hugsar ikkje
4%(1)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
13%(3)
Ein gong i blant
57%(13)
Sjeldan
22%(5)
Aldri
9%(2)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
39%(9)
Nei
61%(14)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
91%(21)
Litt einig
4%(1)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
4%(1)