Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
74%(31)
Siste månad
12%(5)
Siste året
0%(0)
Aldri
2%(1)
Hugsar ikkje
12%(5)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
81%(34)
Som før
10%(4)
Mindre enn før
0%(0)
Veit ikkje
10%(4)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
5%(2)
Ein gong i blant
5%(2)
Sjeldan
38%(16)
Aldri
48%(20)
Hugsar ikkje
5%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
12%(4)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
15%(5)
Det rotnar eller blir brote ned
18%(6)
Søppeldunken var full
9%(3)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
45%(15)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
17%(7)
En gong i blant
24%(10)
Sjeldan
33%(14)
Aldri
12%(5)
Hugsar ikkje
14%(6)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(6)
Ein gong i blant
43%(18)
Sjeldan
29%(12)
Aldri
7%(3)
Hugsar ikkje
7%(3)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
69%(29)
Nei
24%(10)
Hugsar ikkje
7%(3)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
79%(33)
Litt einig
12%(5)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
2%(1)
Veit ikkje
7%(3)