Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
17%(2)
Siste månad
17%(2)
Siste året
8%(1)
Aldri
17%(2)
Hugsar ikkje
42%(5)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
50%(6)
Som før
25%(3)
Mindre enn før
8%(1)
Veit ikkje
17%(2)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
25%(3)
Ein gong i blant
42%(5)
Sjeldan
8%(1)
Aldri
25%(3)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
42%(5)
Det var allereie mykje søppel der frå før
8%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
8%(1)
Det rotnar eller blir brote ned
0%(0)
Søppeldunken var full
0%(0)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
42%(5)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
17%(2)
En gong i blant
25%(3)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
33%(4)
Hugsar ikkje
25%(3)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
8%(1)
Ein gong i blant
25%(3)
Sjeldan
8%(1)
Aldri
50%(6)
Hugsar ikkje
8%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
50%(6)
Nei
33%(4)
Hugsar ikkje
17%(2)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
17%(2)
Litt einig
33%(4)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
17%(2)
Veit ikkje
33%(4)