Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
21%(4)
Siste månad
11%(2)
Siste året
32%(6)
Aldri
5%(1)
Hugsar ikkje
32%(6)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
53%(10)
Som før
26%(5)
Mindre enn før
5%(1)
Veit ikkje
16%(3)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
5%(1)
Ein gong i blant
47%(9)
Sjeldan
21%(4)
Aldri
26%(5)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
41%(7)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
18%(3)
Det rotnar eller blir brote ned
41%(7)
Søppeldunken var full
0%(0)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
0%(0)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(2)
En gong i blant
37%(7)
Sjeldan
11%(2)
Aldri
21%(4)
Hugsar ikkje
21%(4)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
5%(1)
Ein gong i blant
32%(6)
Sjeldan
42%(8)
Aldri
11%(2)
Hugsar ikkje
11%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
63%(12)
Nei
16%(3)
Hugsar ikkje
21%(4)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
42%(8)
Litt einig
21%(4)
Ganske ueinig
5%(1)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
32%(6)