Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
45%(20)
Siste månad
5%(2)
Siste året
20%(9)
Aldri
7%(3)
Hugsar ikkje
23%(10)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
48%(21)
Som før
32%(14)
Mindre enn før
11%(5)
Veit ikkje
9%(4)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
7%(3)
Sjeldan
41%(18)
Aldri
50%(22)
Hugsar ikkje
2%(1)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
11%(4)
Det var allereie mykje søppel der frå før
3%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
5%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
42%(16)
Søppeldunken var full
16%(6)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
24%(9)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
11%(5)
En gong i blant
27%(12)
Sjeldan
20%(9)
Aldri
36%(16)
Hugsar ikkje
5%(2)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
11%(5)
Ein gong i blant
59%(26)
Sjeldan
16%(7)
Aldri
14%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
55%(24)
Nei
45%(20)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
75%(33)
Litt einig
9%(4)
Ganske ueinig
5%(2)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
11%(5)