Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
41%(9)
Siste månad
9%(2)
Siste året
9%(2)
Aldri
14%(3)
Hugsar ikkje
27%(6)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
50%(11)
Som før
18%(4)
Mindre enn før
5%(1)
Veit ikkje
27%(6)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
5%(1)
Ein gong i blant
23%(5)
Sjeldan
41%(9)
Aldri
32%(7)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
5%(1)
Det var allereie mykje søppel der frå før
5%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
25%(5)
Det rotnar eller blir brote ned
25%(5)
Søppeldunken var full
5%(1)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
35%(7)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
5%(1)
En gong i blant
14%(3)
Sjeldan
45%(10)
Aldri
32%(7)
Hugsar ikkje
5%(1)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
5%(1)
Ein gong i blant
18%(4)
Sjeldan
36%(8)
Aldri
41%(9)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
36%(8)
Nei
59%(13)
Hugsar ikkje
5%(1)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
14%(3)
Litt einig
68%(15)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
9%(2)
Veit ikkje
9%(2)