Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
40%(4)
Siste månad
30%(3)
Siste året
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
30%(3)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
30%(3)
Som før
10%(1)
Mindre enn før
30%(3)
Veit ikkje
30%(3)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
40%(4)
Aldri
60%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
0%(0)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
40%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
20%(1)
Søppeldunken var full
0%(0)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
40%(2)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
20%(2)
En gong i blant
20%(2)
Sjeldan
50%(5)
Aldri
10%(1)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
20%(2)
Ein gong i blant
20%(2)
Sjeldan
30%(3)
Aldri
30%(3)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
40%(4)
Nei
60%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
60%(6)
Litt einig
40%(4)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)