Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
29%(5)
Siste månad
6%(1)
Siste året
0%(0)
Aldri
18%(3)
Hugsar ikkje
47%(8)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
12%(2)
Som før
29%(5)
Mindre enn før
35%(6)
Veit ikkje
24%(4)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
24%(4)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
24%(4)
Aldri
47%(8)
Hugsar ikkje
6%(1)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
45%(5)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
0%(0)
Det rotnar eller blir brote ned
0%(0)
Søppeldunken var full
18%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
36%(4)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
0%(0)
En gong i blant
12%(2)
Sjeldan
35%(6)
Aldri
35%(6)
Hugsar ikkje
18%(3)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
12%(2)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
47%(8)
Aldri
29%(5)
Hugsar ikkje
12%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
24%(4)
Nei
71%(12)
Hugsar ikkje
6%(1)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
47%(8)
Litt einig
18%(3)
Ganske ueinig
18%(3)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
18%(3)