miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Bergensvassdrag


Bergensvassdrag

Bergensvassdrag

Bergensvassdrag

Forskningsoppdrag: ”Status for vannmiljøet i Bergen”.

Grønn etat inviterer alle skoler i Bergen kommune til å delta i forskningsoppdraget ”Status for vannmiljøet i Bergen”. Bergen kommune skal kartlegge status for alle vannforekomster i Bergen kommune i forbindelse med EUs vannrammedirektiv og vi håper skolene vil være med å bidra med lokalkunnskapen fra sitt nærområde. Prosjektet er et samarbeid mellom Grønn etat, Skolelaboratoriet ved Universitetet i Bergen og skoleseksjonen i Bergen kommune, og bygger på tidligere vassdragsadopsjon for skoler. Hver skole får tildelt en vannlokalitet i form av en bekk, elv og/eller et vann. Målet er at elevene skal ut å undersøke og gjøre seg kjent med vassdragene og samle inn data/informasjon som Bergen kommune har bruk for i sitt arbeid med Bergensvassdragene.

Forskningsoppdraget omfatter:

- Måling av vannkvalitet (pH, ledningsevne, turbiditet, oksygeninnhold og temperatur) og registrering av mulige forurensningskilder.

- Vannstandsmåling. Dette er en aktivitet som bør brukes sammen med nedbørmålinger.

- Registrering av forsøpling slik at Bergen kommune kan få en oversikt over hvilke vassdrag som trenger en opprydning.

- Registrering av biologisk mangfold i og langs vassdraget (fisk, fugl, dyr og vegetasjon).

Alle aktivitetene vil trolig ikke passe for alle skolene, men deler av oppdraget vil passe uansett skole og tildelt vannlokalitet. Det er også rom for at skolene gjennomfører egne vannrelaterte aktiviteter.

Deltakere

Påmelding

Deltakere i prosjektet

Aktiviteter

Fisk i ferskvatn
Forsøpling av vannmiljøet
Fritidsbruk av vannmiljøet
Fugleliv langs kyst og vatn
Kulturminnet vårt
Land, strand og vann
Pattedyr i og ved vatn
Planter i og ved ferskvatn
Smådyr i ferskvatn

Vis registeringer

E-postliste

E-post sendt til deltakere i prosjektet

Kontaktinformasjon

Slå gjerne på tråden eller send en e-post dersom du har spørsmål om prosjektet.

Bergen Kommune

Bergen kommune
Grønn etat
Ole Rugeldal Sandven

Universitetet i Bergen
Skolelaboratoriet i realfag
Olaug Vetti Kvam

Siste registreringer

 1. Temperatur og saltholdighet i vann
  Hjellestad skole
  (03.01.2014)
 2. Temperatur og saltholdighet i vann
  Hjellestad skole
  (22.11.2013)
 3. Er vatnet vårt surt?
  Haukås skole
  (10.12.2013)
 4. Kor salt er vatnet?
  Haukås skole
  (10.12.2013)
 5. Er vatnet vårt surt?
  Haukås skole
  (10.12.2013)
 6. »Flere registreringer

Siste innsendte bilder

Mest aktive siste år

 1. Haukås skole
  (20 aktiviteter)
 2. Hjellestad skole
  (10 aktiviteter)
 3. Sælen Oppveksttun/Avdeling skole
  (2 aktiviteter)
 4. Rothaugen skole
  (1 aktiviteter)
 5. Flaktveit skole
  (1 aktiviteter)
 6. »Alle påmeldte