Lone skule

Hjemsted:Bergen, Hordaland
Skoletype:Grunnskole
Deltaker siden:06.03.2002
Sist aktiv:29.04.2010
Registreringer:20 se alle
Undersøkte områder:3
Brukere:8
Deltaker ID:1678

 

Bilder av området
06.09.2005
Lone skule
Loneelva (Bergen, Hordaland)
 
Når kommer våren?
29.04.2010
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
20.04.2010 Blomstring vårkål
08.04.2010 Ankomst grågås
 
Når kommer våren?
29.04.2010
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
03.04.2010 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
29.04.2010
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
02.04.2010 Ankomst vipe
05.04.2010 Blomstring hestehov
05.04.2010 Blomstring hvitveis
14.04.2010 Bladsprett (musøre) bjørk
03.04.2010 Voksenstadiet humler
10.04.2010 Voksenstadiet neslesommerfugl
 
Når kommer våren?
06.04.2010
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
05.04.2010 Blomstring hestehov
 
Når kommer våren?
05.03.2008
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
04.03.2008 Gåsunger selje
 
Når kommer våren?
27.02.2008
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
26.02.2008 Blomstring hestehov
 
Nedbør, temperatur og vind
01.10.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
14 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
30.09.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
0 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
29.09.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
19 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
28.09.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
9.5 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
27.09.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
34 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
25.09.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
5 mm nedbør
 
Nedbør, temperatur og vind
26.09.2006
Lone skule
Lone (Bergen, Hordaland)
4 mm nedbør
 
Smådyr i ferskvatn
06.09.2005
Lone skule
Loneelva (Bergen, Hordaland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Igler (Hirudinea)
Rundormer (Nematoda)
Skivesnegl (Planorbidae)
 
1-15 av 20 siste»»